55e Bestuur der E.S.W.Z.V. Nayade

Nayade 55

Cas van Vorstenbos
Chairman

Ik ben Cas van Vorstenbos en heb dit jaar de eer om mijzelf veurzitter van E.S.W.Z.V. Nayade te mogen noemen. Ik ben 3e jaar student Applied Science op de Fontys en sinds mijn 7e fanatieke zwemmer en waterpoloër, dit tot ik ging studeren en hier mijn eerste jaar vrij weinig heb uitgevoerd en uiteindelijk toch vorig jaar maar weer begonnen ben. Wat bleek; ik vond het net zo leuk als vroeger. Hierdoor zal je me vaak tegenkomen in de plonsbak. Mede door de gezellige mensen die Nayade te bieden heeft, kreeg ik het plezier in de sport terug. En zo kreeg ik steeds meer zin om iets terug te gaan doen voor de vereniging. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we er met z’n allen een mooi Lustrum van kunnen maken! PLONS!

 

Larissa Jansen
Secretaris & Zwemsecretaris

Ik ben Larissa Jansen, ik ben dit jaar derde jaars student Biomedische Technologie aan de TU in Eindhoven en dit is ook meteen mijn derde jaar als wedstrijdzwemmer bij Nayade. Voor ik bij Nayade kwam heb ik al vele jaren gezwommen bij het Zeeuwse Z&PC de Ganze en later bij ZV de Bevelanders. Voor deze laatste vereniging zwem ik nog af en toe wedstrijden. Dit zwemjaar, waarin Nayade haar 11e lustrum zal vieren, heb ik de eer om secretaris en zwemsecretaris te mogen zijn in het 55e bestuur der E.S.W.Z.V. Nayade. Iedereen zal dus mailtjes van mij ontvangen over nieuwtjes en activiteiten en de zwemmers zullen nog meer mailtjes van mij krijgen over bijvoorbeeld de NSZK’s. Ik hoop dit zwemjaar met veel Nayadianen de NSZK’s te bezoeken, een super NSK te organiseren in Eindhoven en veel mooie memorabele activiteiten mee te maken met Nayade!
Laten we er een prachtig plons-jaar van maken!

 

Elise Pennings
Penningmeester & commissaris promotie & sponsoring

Ik ben Elise Pennings en 3e jaar student Physiotherapy English Stream op de Fontys. Ik zwem wedstrijden sinds mijn 12e op Brabants en Nederlands niveau. En nu ik sinds vorig jaar voor Nayade uit mag komen op deze wedstrijden is het alleen maar leuker geworden! Mensen staan versteld als ze zien dat wij van een “studentenvereniging” afkomen, des te meer ik ze wil laten zien hoe hard er bij ons gezwommen wordt.
Dit jaar zal ik de functie van, mijn naam zegt het al, penningmeester op me nemen. Vastberaden om alle financiële zaken van Nayade op orde te houden en waar mogelijk te verbeteren. Mijn doel is vooral gericht op het nog meer professionaliseren van Nayade in de waterpolo- en zwemwereld, qua uitstraling en organisatie.
Hiernaast blijf ik fanatiek zwemmen waardoor je me vaker in de plonsbak zal vinden dan op de dansvloer.
Genoeg woorden, tijd voor de daden!

 

Mariëlle Bekhuis
Vicevoorzitter

Ik ben Mariëlle Bekhuis en ben 2e jaars student Toegepaste Gerontologie aan de Fontys Hogeschool. Ik ben op mijn 8e begonnen met waterpolo in Zoetermeer en op mijn 10e doorgegaan in Doetinchem. Toen ik hoorde dat er in Eindhoven een studenten waterpolo en zwem vereniging was, wist ik al meteen dat ik daar bij wilde. Zeker nadat ik ontdekte dat Nayade een super toffe vereniging is! Ik ben meteen actief lid geworden en heb in het jaar ’14- ’15 in twee commissies gezeten. Ik vond het zo geweldig dat ik nog meer deel uit wilde gaan maken van Nayade en daarom besloot ik om in het bestuur te gaan. Nu is dan eindelijk het moment daar en kan ik met trots vermelden dat ik de functie vicevoorzitter mag gaan vervullen. Bij vragen over kleding en activiteiten kunnen jullie bij mij terecht! Tevens hoop ik samen met de NACie enorme leuke borrels en activiteiten te organiseren waar jullie allemaal van kunnen komen genieten. Daar komt bij dat dit jaar het 11e Lustrum is, samen met de LustrumCie zullen we zorgen voor exclusieve activiteiten en nog meer vreugde en plezier!
Je zal me vaak zien plonsen bij de waterpolotrainingen en ik ben uiteraard bij de NSZK’s aanwezig. Je zal me daar ook vaak horen om iedereen overal bij te betrekken en de activiteiten te vullen met waterpoloërs én zwemmers!
Sportieve Nayadianen; Maak je borst(en) maar nat!

 

Gzing Khalandi
Polosecretary

Ik ben Gzing Khalandi en 3e jaars en studeer Vrije tijd op het Helicon MBO Tilburg. Ik ben op mijn 11e begonnen met waterpoloën bij PSV, en vorig jaar overgestapt naar de Dames van Nayade. Dit jaar zal ik de polosecretaris van E.S.W.Z.V Nayade zijn. Ik heb er erg veel zin in dit op te pakken, omdat ik van waterpolo houd maar ook omdat het een uitdaging zal worden als niet-HBO/WO-student. Hierdoor zal ik misschien dingen anders aanpakken. Ik ben altijd bereid om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en te helpen met bepaalde zaken. Mijn doel is dat iedereen met plezier zal kunnen waterpoloën bij Nayade!
Ik heb er zin in en laten we er een mooi jaar van maken!
Plonsjes!

 

Cas van Vorstenbos
Chairman

I am Cas van Vorstenbos and have the honour to be the chairman of E.S.W.Z.V. Nayade this year. I am 3rd year student of Fontys Applied Science and a fanatic swimmer and water polo player since I was 7. Until I left home for studying in Eindhoven, the first year here I didn’t do much but last year I decided to start again. It appeared that I like it as much as before, that is why you’ll find me in the swimming pool often. Partly by the sociable members of Nayade, I regained the fun in sport. This is why I also got more and more excited to reciprocate something for the club. I have all the confidence that we will have a lovely Lustrum year all together!
PLONS!

 

Larissa Jansen
Secretary & swim-secretary

I am Larissa Jansen, I am a 3rd year student Biomedical Technology at the TU in Eindhoven. This is also my third year as competitive swimmer at Nayade. I used to be a swimmer at the Zeeuwse Z&PC de Ganze and later on at ZV de Bevelanders. For the latter I still compete every now and then. This swimming season, in which Nayade will celebrate its 11th Lustrum, I have the honor to be secretary and swim-secretary in the 55th board of E.S.W.Z.V. Nayade. Everyone will receive emails from me containing newsletters of all Nayade activities, and the swim members will receive even more emails, about e.g. NSZK’s. I hope to visit the NSZK’s with a lot of Nayadians, to organize an awesome NSK in our own Eindhoven and to participate in memorable activities of Nayade this year. Let’s make it a remarkable splashy year
 

Elise Pennings
Treasurer

I am Elise Pennings and 3rd year student Physiotherapy English Stream at the Fontys university. I am a competitive swimmer since my 12th at regional and national level. Since I compete for Nayade, this only got more and more fun! People are amazed of our competing level as “student swimmers”. The more I want to show how hard we can swim!
This year I will fulfil the duty of the treasurer. Determined to keep all finances up-to-date and where possible improve this. My main goals is focused at professionalizing Nayade in the water polo and swimming world, by terms of appearance and organisation.
Next to all this, I will remain being a fanatic swimmer, this is why you’ll find me in the swimming pool way more often than on the dance floor.
Enough words, time for action!

 

Mariëlle Bekhuis
Vice president

I am Mariëlle Bekhuis and 2nd year student Applied Gerontology at the Fontys university. I started with playing water polo when I was 8, in Zoetermeer and remained doing this in Doetichem when I was 10. When I heard there was a water polo and swimming student team in Eindhoven, I instantly knew I wanted to join. Especially when I found out that Nayade an awesome club is! I immediately became an active member and was in two committees last season. I liked it so much that I wanted to do more and more for Nayade, concerning this I applied for becoming a board member. Proudly I may announce now that I will fulfil the function as vice president this season. Any questions concerning clothing and activities may be asked! Besides I hope to organize fun friday drinks and activities together with the NACie, where you all can enjoy being a Nayade member. Next to all this, it is the 11th Lustrum this year, so together with the LustrumCie there will be even more exclusive activities, which will provide even more joy and fun!
You will see me splashing at the water polo practices and of course I’ll be participating at the NSZK’s. I’ll be heard everywhere to involve all members at all activities!
Sportive Nayadians; Be prepared!

 

Gzing Khalandi
Polo-secretary

I am Gzing Khalandi and 3rd year student Leisure at the Helicon MBO Tilburg. I started playing water polo when I was 11 at PSV, last season I changed to Nayade. This year I’ll be the polo-
secretary of Nayade. I am very excited to fulfil this function, because I love water polo but also because it will be a challenge as a non-university student. This is why I might do things differently. I am always prepared to answer any question and help with certain tasks. My goal is to make sure that everyone has fun while playing water polo at Nayade!
I am very excited and let’s make it a beautiful year!
Plonsjes!I

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *