Hier kunt u het Huishoudelijk Regelement en de statuten van E.S.W.Z.V. Nayade vinden. De beschreven regels gelden voor alle leden der E.S.W.Z.V. Nayade en de leden dienen zich eraan te onderwerpen.

Bestanden:

Huishoudelijk Reglement

Internal Rules of Procedure

Statuten