2016-2017

56e Bestuur der E.S.W.Z.V. Nayade

Foto 1

Nick van Rouwendaal
Voorzitter & Zwemsecretaris

Hoi! Ik ben Nick van Rouwendaal, Bouwkunde student aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ongeveer een jaar geleden besloot ik een keertje mee te trainen bij Nayade, de zelfde avond nog werd er gezellig na geborreld. Nu, een jaar later, mag ik mijzelf met trots Voorzitter en Zwemcommissaris van deze fantastische vereniging noemen. Om mijn 5e ben ik begonnen met zwemmen, maar na mijn 18e ben ik lange tijd gestopt. Vorig jaar was een goed moment om weer te beginnen, sinds dien ben ik niet alleen actief geweest in het water, maar ook op de kant. Dit jaar verwacht ik dat het alleen maar mooier gaat worden! Ik heb er veel zin in. ‘Harde ballen, snelle zwemmers!’

 

Marit Janssen
Secretaris

Mijn naam is Marit Janssen. Ik zit in het derde jaar van de opleiding Toegepaste Gerontologie op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Ik ben sinds oktober 2015 lid van E.S.W.Z.V. Nayade en ik werd meteen enthousiast van deze leuke vereniging. Ik heb dan ook de eer gekregen om dit jaar in het 56e bestuur te mogen als secretaris. Ik zal jullie dus maandelijks middels een nieuwsbrief op de hoogte brengen van alle leuke activiteiten binnen de vereniging. Voor vragen omtrent je lidmaatschap kun je altijd bij mij terecht.
Ik heb er in ieder geval veel zin in, dus laten we er een mooi jaar van maken met harde ballen en snelle zwemmers!

 

Elmar van Oostrum
Penningmeester & commissaris promotie & sponsoring

Hallo mijn naam is Elmar van Oostrum. Ik ben derdejaars student Technische Bedrijfskunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Na jarenlang aan reddingzwemmen te hebben gedaan besloot ik september vorig jaar om te beginnen met waterpolo bij Nayade. Dankzij Nayade heb ik de liefde voor de zwemsport teruggekregen, en heb ik kennis mogen maken met deze prachtige nieuwe sport. Ik heb de eer gekregen om plaats te nemen in het 56e bestuur der E.S.W.Z.V Nayade als penningmeester. Ik ben blij zo iets terug te kunnen doen voor de vereniging. Laten we er een top jaar van maken! Dan doe ik mijn best om Nayade niet failliet te laten gaan.

 

Maaike van der Staak
Vicevoorzitter

Ik ben Maaike van der Staak en heb dit jaar de eer om mezelf vice-voorzitter te noemen van deze mooie vereniging E.S.W.Z.V Nayade! Ik ben tweedejaars student medische wetenschappen en technologie aan de TUe. Tot mijn 14e heb ik gezwommen, maar ben daarna gestopt. Toen ik begon met studeren in Eindhoven heb ik de liefde voor zwemmen weer gevonden door deze prachtige vereniging. Ik hoop dit jaar samen met de NACie weer mooie activiteiten te organiseren, en ook voor Nayade kleding kun je bij mij terecht! Laten we er samen een mooi jaar van maken. Harde ballen en snelle zwemmers! Plons!

 

Pascal Kuit
Polosecretaris

Mijn naam is Pascal Kuit. Ik studeer Commerciële Economie aan het Fontys. Ik ben een waterpoloër in hart en nieren. Dit word mijn tweede seizoen voor E.S.W.Z.V. Nayade. Ik heb de eer gekregen om als Polokloot aan de slag te gaan. Ik polo al 23 jaar en dit word mijn 11de seizoen als scheidsrechter. Ik haal ontzettend veel plezier uit de sport, en nu ik inmiddels voor vast ben gestationeerd als Dhr. Feutmans @ Nayadehouse, ben ik ook fan geworden van alle Nayade feestjes en gezelligheid. Ik heb ontzettend veel zin in dit bestuursjaar en alle mensen die ik hierbij ga ontmoeten. Hierdoor hoop ik dus ook mijn enthousiasme en ons motto over te brengen op andere leden. Dus meenemen naar een wedstrijd, harde ballen en snelle zwemmers. Meenemen naar feestjes, harde ballen en snelle zwemmers. Lathar!!

 

English Version:

Nick van Rouwendaal
Chairman & Swim-secretary

Hey! My name is Nick van Rouwendaal, a student in Architecture, building and planning at the Eindhoven University of Technology. About a year ago I decided to join a training session at Nayade. That same evening I joined some of the swimmers for a drink in the cafeteria. Now, a year later, I can proudly call myself Chairman and Swim-secretary of this amazing association. I started swimming at the age of 5, but decided to quit when I was 18. Last year was the right moment to start again, ever since I am not only active in the pool, but also at activities. I expect this year to be even better. I am looking forward to it. ‘Hard Balls, fast Swimmers!’

 

Marit Janssen
Secretary

My name is Marit Janssen. I am a third year student Applied Gerontology at the Fontys university. I am a member of E.S.W.Z.V. Nayade of October 2015 and I immediately became an enthusiastic member of this association. I am proud to be the secretary of the 56th board. You will be informed about the activities through a monthly newsletter. Don’t hesitate to contact me about questions regarding your membership.
I am looking forward to this year, so let’s make it a good one with hard balls and fast swimmers!

 

Elmar van Oostrum
Treasurer

Hello my name is Elmar van Oostrum, I’m a third year Industrial Engineering and Management student at Fontys University of applied sciences in Eindhoven. After years of experience in life saving i decided last year to start playing water polo at Nayade. Thanks to Nayade I am able to enjoy the sport again. This year I am taking place in the 56th board of E.S.W.Z.V Nayade as Treasurer. I am happy that I can do something back for this association. Let’s make it a beautiful year! In return I will do my best, so the association won’t go bankrupt.

 

Maaike van der Staak
Vice president

My name is Maaike van der Staak and I’m honored to call myself the vice president of this beautiful association E.S.Z.W.V. Nayade. I’m a medical engineering student at the TUe. I have been swimming untill I was 14 years old. Last year I met the beautiful people of this association and I found my passion for swimming again. This year I hope to organize fun activities and also for Nayade clothes you can contact me! Let’s make this a beautiful year with hard balls and fast swimmers! Plons!

 

Pascal Kuit
Polo-secretary
My name is Pascal Kuit. I am studying Business Economics at the Fontys. Water polo is in my heart. This has become my second season for E.S.W.Z.V. Nayade. I had the honor of being the Polo Kloot. I polo for 23 years and this will be my 11th season as a referee. I get lots of enjoyment out of the sport, and now that I’ve been stationed as Mr. Feutmans @ Nayade House, I’ve become a fan of all Nayade parties and socializing. I’m really looking forward to this administrative year and all the people I’m going to meet here. Because of this, I also hope to spread my enthusiasm and convey our motto to other members. So take it to a game, hard balls and fast swimmers. Bring to parties, balls hard and fast swimmers. Lathar!!

print versie goede

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>